MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH
MY DU ENGLISH
Mail: duchanhmd@yahoo.com.vn
Tel: 0919309322
HOÀNG ANH KHOA (20 tuổi)

HỌC SINH LỚP 12 TẠI BROADUS PUBLIC HIGH SCHOOL, MONTANA, WYOMING, MỸ 
Khoa Mau "Suốt thời gian học tập tại Mỹ không hề thiếu vắng sự dẫn dắt chuyên nghiệp của AVA. Giờ đây em đã tốt nghiệp trung học phổ thông và đang hoàn tất thủ tục để vào đại học."

zalo