MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH
MY DU ENGLISH
Mail: duchanhmd@yahoo.com.vn
Tel: 0919309322
NGUYỄN HƯƠNG LY (16 tuổi)

HỌC SINH LỚP 11 TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC SOUTH BARBER, KIOWA, KANSAS, MỸ
Ly Huong "Thực sự khi có ước mơ du học, em chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhưng nhờ có AVA mà bây giờ em đang sinh sống và học tập tại một nơi hoàn toàn xa lạ, nước Mỹ."

zalo