MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH
MY DU ENGLISH
Mail: duchanhmd@yahoo.com.vn
Tel: 0919309322
PHẠM THỊ NGỌC HƯƠNG (21 tuổi)

SINH VIÊN NĂM HAI TẠI CALIFORNIA INSTITUE OF TECHNOLOGY, CALIFORNIA, MỸ
Julie Thang "Em hoàn toàn tự tin và thích nghi với môi trường học tập mới. Mong AVA ngày càng phát triển và tiến xa hơn nữa."

zalo