MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH
MY DU ENGLISH
Mail: duchanhmd@yahoo.com.vn
Tel: 0919309322
TRẦN THU NGÂN

KHÓ TIN QUÁ!

Cô học trò mới luyện Ielts tại Anh Ngữ Mỹ Du được hơn 4 tháng.
Vào một ngày trời nắng gắt, tức 23/8/2019. Cô dành suất học bổng 100% (trị giá 46.100 USD) khi tình cờ tham dự buổi hội thảo du học Mỹ diễn ra tại Tp.hcm. Kế đến, đậu Visa Mỹ hôm 26/8. Rồi, lúc 1 giờ đêm, Thứ Bảy 31/8/2019, một mình bay đến Mỹ cho kịp năm học mới sẽ diễn ra vào 3/9/2019.

Cô gái sẽ học tại trường Gateway Legacy - 97 Oaklawn Road, Glen Carbon, IL 62034.

Không thể tin rằng cô gái mảnh mai chỉ cần 10 ngày để chứng minh điều không tưởng.

zalo