MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH
MY DU ENGLISH
Mail: duchanhmd@yahoo.com.vn
Tel: 0919309322
GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2018

Ngày 05/1/2018, tại Phủ Chủ Tịch

Doanh nhân Bùi Đức Hạnh vinh dự nhận giải thưởng Hồ Chí Minh.

Do Phó Chủ Tịch Nước CHXHCNVN Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng.

Các bài khác
zalo