MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH

MY DU ENGLISH
MY DU ENGLISH
Mail: duchanhmd@yahoo.com.vn
Tel: 0919309322
THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU 2016

Vào sáng ngày 08/01/2017, tại nhà hát Bến Thành
ANH NGỮ MỸ DU (AVA) được vinh danh “Top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2016”

Do Hội Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức diễn ra tại Tp.HCM. 

http://www.youtube.com/watch?v=OofIXJM3a_I

Các bài khác
zalo